Identitate korporatiboa

Identidad corporativa

Lasai egon eta utz ezazu identiteten gure eskuetan! Irudi sendo bat lortzeko behar dozen aurrerapausoa ematen lagunduko dizugu, ondorengo zerbitzuen bitartez.

¡Relájate y deja la identidad en nuestras manos! Te ayudamos a dar ese gran aso hacia una imagen sóloida y de reconocimiento, mediante los siguientes servicios de diseño.

Papergintza Korporatiboa

Papelería Corporativa

Diseinuaren atal honetan, zure identitate korporatiboaren oinarriak aplikatu eta bulegorako euskarri fisikoetan gauzatzen ditugu;hala nola, bisita txartelak , orri et sobre korporatibuak, kuadernoak faktura txantiloiak, edo okurritzen zaizkizun behar guztiak.

En este apartado de diseño, aplicamos las bases de tu identidad corporativa y las materializamos en soporte físico para oficina como tarjetas de visita, folio y sobre corporativo, blocs de notas, plantilla para facturas, o presupuestos, o bien lo que se te ocurra.

Packaging-a

Packaging

Nork ez du inoiz produktu bat erosi bere packaging-a atsegin duelako soillik?

¿Quien no ha comprado un producto alguna vez sólo por su packaging?

Publizitate Diseinua

Diseño publicitario

Anemonan, komunikatu eta erakartzeko diseinatzen dugu , publizitate-estrategiaren osotasuna kontutan hartuz. Katalogo eta liburuxketatik hasi eta banner edota sare-sozialen publikazioetaraino.

En Anemona diseñamos para comunicar y atraer, pensando a toda tu estrategia publicitaria desde folletos, catálogos hasta banners o publicaciones de tus redes sociales.

Web Diseinua

Diseño Web

Web orrialde bat interneten eduki ahal de erakuslehio onena da.Web egokiena lortzeko burua estutzen dugu, zure lana aurkezteko modurik onena lortuko arte, eta betiere web orrialde pertsonalizatu eta bakarrak sortuz.

Una pagina web es el mejor escaparate de tu trabajo en internet. Le damos mil vueltas a la web perfecta, buscando la mejor manera de mostrar tu trabajo, creando siempre un sitio personalizado y único.

Sare Sozialak

Redes Sociales

Zure negozioa modu zuzenean helarazten diogu zure publiko potentzialari. Zure on-line presentzia modu planifikatuan kudeatzen dugu salmentak hobetzeko. Konekta zaitez zeu ere!

Hacemos que tu negocio llegue a tu público potencial de una forma directa. Planificamos tu presencia online para aumentar tus ventas. ¡Conéctate tú también!

Audiobisualak 

Audiovisuales

Zure ideia,produktu edota zerbitxuak modu harrigarri eta zuzen baten saldu bideo baten bitartez! Bideo korporatiboak, publizitate kanpainak, ebentuen grabaketak edota sare sozialetarako bideo motzak.

Vende tus ideas, productos o servicios de la manera más impactante y directa mediante un video. Cobertura de eventos, vídeos corporativos, campañas publicitarias y minivídeos para redes sociales.

Rotulazioa eta Eskaparateak

Rotulación y Escaparates

Zure erakuslehio, espazio edota ibilgailura begirada guztiak erajartzea lortu dezake diseinu txundigarri batek. Txunditzera ausartu zaitez!

Con un diseño impactante y materiales versátiles puedes conseguir atraer todas la miradas a tu escaparate, espacio, vehículo,… ¡Atrévete a impresionar!