Anemona es una factoría de diseño y comunicación.  Trabajamos para provocar emociones. Damos forma a tus ideas y necesidades. Potenciamos tu identidad visual para hacerla sólida y diferenciada.  Ofrecemos soluciones adaptadas a las necesidades de cada proyecto y con ello conseguimos poner en valor tu marca. Anemona es estética y sentimiento por encima de todo y eso se percibe en cada proyecto/pieza que pasa por nuestras manos.

Anemona diseinu eta komunikazio faktoria da. Emozioak probokatzeko lan egiten dugu. Zure ideia eta beharrei forma ematen diegu. Zure identitate bisuala potenziatzen dugu, sendo eta ezberdindua izateko. Proiektu bakoitzaren beharrei egokitutako erantzunak eskaintzen ditugu,  zure markari balioa ematea lortuz. Estetika eta sentimendua da Anemona batik bat eta hori, gure eskutartean izaten dugun proiektu bakoitzean antzematen da.

EIBAR COWORKING

febrero 23, 2018

Farmacoock & Farmalur

ANEMONA

FIXME

mayo 16, 2017

EibarLAB’s

ANEMONA

IMH – Signalism

ANEMONA

Bor Bor

ANEMONA

ZERBITZUAK | SERVICIOS

Identitate Korporativoa

Irudi sendo bat lortzeko behar duzun aurrerapausoa ematen lagunduko dizugu.

Identidad corporativa

Te ayudamos a dar ese gran paso hacia una imágen sólida y de reconocimiento.

Papergintza Korporatiboa

Zure identitate korporatiboaren oinarriak aplikatu eta euskarri fisikoetan gauzatzen ditugu.

Papeliería Corporativa

Aplicamos las bases de tu identidad corporativa y las materializamos en soportes físicos.

Packaging-a

Nork ez du inoiz produktu bat erosi bere packaging-a atsegin duelako soilik?

Packaging

¿Quién no ha comprado un producto alguna vez sólo por su packaging?

Publizitate Diseinua

Anemonan, komunikatu eta erakartzeko diseinatzen dugu , publizitate-estrategiaren osotasuna kontutan hartuz.

Diseño Publicitario

En Anemona diseñamos para comunicar y atraer, pensando toda tu estrategia publicitaria.

Web Diseinua

Zure lana aurkezteko modurik onena lortuko dugu, betiere web orrialde pertsonalizatu eta bakarrak sortuz.

Diseño Web

Buscamos la mejor manera de mostrar tu trabajo, creando simpre un sitio personalizado y único.

Rotulazioa eta Eskaparateak

Zure erakuslehio, espazio edota ibilgailura begirada guztiak erakartzea lortu dezakezu diseinu txundigarri eta material moldakorrekin.

Rotulación y Escaparates

Con un diseño impactante y materiales versátiles puedes conseguir atraer todas las miradas a tu escaparate, espacio y vehículo.

Audiobisualak

Zure ideia, produktu edota zerbitzuak modu harrigarri eta zuzen batean saldu bideo baten bitartez.

Audiovisuales

Vende tus ideas, productos o servicios de la manera más impactante y directa mediante un vídeo.

Sare Sozialak 

Zure online presentzia modu planifikatuan kudeatzen dugu salmentak hobetzeko.

Redes Sociales

Planificamos tu presencia online para aumentar tus ventas.

BEZEROAK | CLIENTES